# ترجمه

سیستم توسعه یافته برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی ERPII

مقدمـه سیستم های برنامه ریزی اقتصادی با پشت سر گذاشتن فناوری‌هایی همچونMRP (برنامه ریزی مـــواد اولیــهMRPII ) (برنامه ریــزی منابع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید