مدیریت ، اقتصاد و کامپیوتر

درباره همه مطالب مرتبط با مدیریت می نویسم یا مطلب می گذارم ترفندها و مقالات کامپیوتری هم بعد از مطلب مرتبط با اقتصاد در اولویت هستند

5s
نویسنده : سلام دشتی - ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٤
 

نظام ۵s یه نظام ژاپنیهکه بیشتر در مدیریت تولید کاربرد داره

- سازماندهی/پاکسازی (SEIRI)

تشخیص و جدا کردن اقلام ضروری و از محیط خارج کردن اقلام غیر ضروری

 2- نظم و ترتیت (SEITON)

چیدمان درست و مناسب اقلام ضروری

 3- ممیزی و نظافت (SEISO)

کنار گزاشتن کامل اقلام غیر ضروری و تمیز کردن محیط کار

 4- حفظ و نگهداری (SEIKETSU)

نگهداری و کنترل محیط کار در شرایط مناسب برای تداوم اجرا

 5- توسعه فرهنگ مشلرکت (SHITSUKE)

آموزش، سازماندهی نظم و نظارت و انظباط به کارکنان برای تقویت مشارکت در اجرا