مدیریت ، اقتصاد و کامپیوتر

درباره همه مطالب مرتبط با مدیریت می نویسم یا مطلب می گذارم ترفندها و مقالات کامپیوتری هم بعد از مطلب مرتبط با اقتصاد در اولویت هستند

Job Classification Model
نویسنده : سلام دشتی - ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٦
 

 

The following are general descriptions of staff members' roles at Syracuse University, designed to serve as a guideline for making relative comparisons among staff job responsibilities. These descriptions are not intended to capture individual job duties, but rather, to illustrate broad differences in the nature of work, scope and responsibility levels.  A job might not incorporate every bulleted statement within a particular category.  Also, different elements of an individual job might be found in more than one category. In either case, the job should be assigned to the category that it best fits.
These role descriptions cover staff positions in office and non-office environments performing all types of functions, including academic, administrative and service areas that serve the overall educational mission of the University.  Note that interaction with others encompasses dealings with the diverse constituencies of the University including students, faculty, staff, alumni, donors, parents and/or the general public.  Each category builds upon the previous category.


 
 
راهکارهای چابکی در سازمانهای تولیدی
نویسنده : سلام دشتی - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٦
 

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است تا اهمیت چابکی سازمانها به ویژه سازمانها ی تولیدی ، تاثیر آن بر وضعیت رقابتی سازمان، آمادگی سازمان برای رویارویی با هر نوع تغییر ، کاهش هزینه های سازمانی ، جلب رضایت مشتری و ... مورد بررسی قرار گیرند . در این راستا ویژگیها و اصول کلیدی یک سازمان تولیدی چابک که آن را از دیگر سیستم‌های تولیدی جدا می کند ، ابعاد تولید چابک که یک سازمان تولیدی برای حرکت به سوی چابکی باید روی آن تمرکز کند ، معرفی ابزارهای مورد نیاز برای تحقق چابکی و سپس مرور نتایج چابک شدن سازمان و ارائه برآوردهایی در این زمینه ، اهمیت موضوع و جایگاه آن در تولید محصول یا ارائه خدمت روشن شده است .
پس از آن ، یک استراتژی رقابتی که سازمان چابک برای غلبه بر رقبا و افزایش فروش خود از آن استفاده می کند ، ارائه شده و علل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان مجازی که نمونه کامل سازمانهای چابک هستند ، آمده است . پس از این موارد، مدلی پیشنهادی برای بررسی وضعیت چابکی در سازمانها وراهکارهایی در راستای چابکی سازمانی ارائه شده است و مطالعه موردی با استفاده از این مدل صورت گرفته و نتایج آن در این مقاله آورده شده است